مجتبی منصوری
خواننده و آهنگ ساز و ترانه سرا و تنظیم کننده