پوریا حیدری و امیر میلاد نیکزاد و علی واریان
آهنگ ساز و ترانه سرا و تنظیم کننده