دانلود آهنگ جدید سعید آسایش و سعید حسینی برسون خودتو

برسون خودتو

متن آهنگ برسون خودتو
من میخوام خودتو چشاتو عشقه نگاتو عشقه
می میرم براتو ببین دور و برتو چشاتو عشقه نگاتو عشقه
نشو جدا تورو خدا
تورو من دوست دارم دوست دارم دوست دارمت
عشق و میخوام تورو میخوام

تورو من دوست دارم دوست دارم دوست دارمت
نشو جدا تورو خدا
تورو من دوست دارم دوست دارم دوست دارمت
عشق و میخوام تورو میخوام
تورو من دوست دارم دوست دارم دوست دارمت
دوست دارمت

***

برسون خودتو من میخوام خودتو چشاتو عشقه نگاتو عشقه
می میرم براتو ببین دور و برتو چشاتو عشقه نگاتو عشقه
از حال من که تو خبر نداری
رفتی تو قلبم میگی کاری نداری خبر نداری
شبا بیدارم تنها بیدارم نشو جدا تورو خدا
تورو من دوست دارم دوست دارم دوست دارمت

عشق و میخوام تورو میخوام
تورو من دوست دارم دوست دارم دوست دارمت
نشو جدا تورو خدا
تورو من دوست دارم دوست دارم دوست دارمت
عشق و میخوام تورو میخوام
تورو من دوست دارم دوست دارم دوست دارمت
دوست دارمت

آخرین آثار سعید آسایش