دانلود آهنگ جدید فرشید موسوی دو رویی

دو رویی

متن آهنگ دو رویی
تا کی دو رویی کنی اما به روت نیارم برو که دیگه اصلا حوصلتم ندارم

درد و دلات بهونست دوس داشتنت دروغه خوب میدونم این روزا خیلی سرت شلوغه

هر کاری خواستی کردم هر کاری خواستی کردی سوختم و ساختم اما باهام همیشه سردی

چقد باهات بسازم چقد به پات بسوزم از خودمم شاکیم عاشقتم هنوزم

هر کاری خواستی کردم هر کاری خواستی کردی سوختم و ساختم اما باهام همیشه سردی

چقد باهات بسازم چقد به پات بسوزم از خودمم شاکیم عاشقتم هنوزم

**

چقد باهات بسازم چقد به پات بسوزم این دل واموندمو به عشق تو بدوزم

دلم گرفتارته اشکام گریه دااره اما اینا واسه تو اهمیت نداره

هر کاری خواستی کردم هر کاری خواستی کردی سوختم و ساختم اما باهام همیشه سردی

چقد باهات بسازم چقد به پات بسوزم از خودمم شاکیم عاشقتم هنوزم

هر کاری خواستی کردم هر کاری خواستی کردی سوختم و ساختم اما باهام همیشه سردی

چقد باهات بسازم چقد به پات بسوزم از خودمم شاکیم عاشقتم هنوزم

آخرین آثار فرشید موسوی