دانلود آهنگ جدید سه برادر خداوردی رقص چاقو
متن آهنگ رقص چاقو
سالن جشنمون امشب چه تماشایی شده
مثل سینما شده، پر از تماشاچی شده اومده یه پارچه خانوم شده
ماسی مجلس خانومی شاهزاده خانم سوپر استار پرنسس یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو
مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو
ترانه هام رو از بری و باهاش میخونی خانمی که ناز و دلبری همه چی تمومی
محو تماشای توییم تو این هیاهوو خانمی هنرنمایی کن با رقص چاقو آره با رقص چاقو
یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو
هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو
مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو

***

ترانه هام رو از بری و باهاش میخونی خانمی که ناز و دلبری همه چی تمومی
محو تماشای توییم تو این هیاهوو خانمی هنرنمایی کن با رقص چاقو آره با رقص چاقو
یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو
هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو یه کیک داریم یه چاقو نه جمبله نه جادو
مثل فرشته ها شده تو این همه هیاهوو هنرنمایی میکنه خانومی با رقص چاقو

آخرین آثار سه برادر خداوردی