دانلود آهنگ جدید سه برادر خداوردی شله شله
متن آهنگ شله شله
شله شله شله شله شله شله
عروس چقد قشنگه ایشلا مبارکش باد دوماد خوش آب و رنگه ایشالا مبارکش باد
ماشالله به چشم و ابروش ایشالا مبارکش باد کشکک ناز زانوش ایشالا مبارکش باد
شله شله شله شله شله شله نون و پنیر اوردیم دخترتونو بردیم
نون و پنیر ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شال و حریر آوردیم دخترتونو بردیم
شال و حریر ارزونیتون دختر نمیدیم بهتون تشت طلا اوردیم دخترتون رو بردیم
تشت طلا ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شله شله شله شله شله شله
عروس چقد قشنگه ایشلا مبارکش باد دوماد خوش آب و رنگه ایشالا مبارکش باد
ماشالله به چشم و ابروش ایشالا مبارکش باد کشکک ناز زانوش ایشالا مبارکش باد
شله شله شله شله شله شله نون و پنیر اوردیم دخترتونو بردیم
نون و پنیر ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شال و حریر آوردیم دخترتونو بردیم
شال و حریر ارزونیتون دختر نمیدیم بهتون تشت اوردیم دخترتون رو بردیم
تشت طلا ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شله شله شله شله شله شله

***

تشت طلا ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شله شله شله شله شله شله

عروس چقد قشنگه ایشلا مبارکش باد دوماد خوش آب و رنگه ایشالا مبارکش باد

ماشالله به چشم و ابروش ایشالا مبارکش باد کشکک ناز زانوش ایشالا مبارکش باد

شله شله شله شله شله شله نون و پنیر اوردیم دخترتونو بردیم

نون و پنیر ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شال و حریر آوردیم دخترتونو بردیم

شال و حریر ارزونیتون دختر نمیدیم بهتون تشت طلا اوردیم دخترتون رو بردیم

تشت طلا ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شله شله شله شله شله شله

آخرین آثار سه برادر خداوردی