دانلود آهنگ جدید عباس پوررضی سرد و گرم
متن آهنگ سرد و گرم
من همونی که ساده شد فدای لحظه لحظه عمرشو نشست به پای تو

اونکه واسه تو تموم زندگیشو داد توو تموم سختیا شکست بجای تو

بازی در نیار با قلب بیقرار یا منو بکش و یا اسم رفتنو نیار

میدونم که میدونی تو نقطه ضعفمو داغ اون چشاتو رو قلب من نذار

یه روز گرمته ی روز سردی چت شده از این شکستن دلم چی عایدت شده

بیا و تیکه تیکه های قلبمو ببین گناهش اینه که ی روزی عاشقت شده

یه روز گرمته ی روز سردی چت شده از این شکستن دلم چی عایدت شده

بیا و تیکه تیکه های قلبمو ببین گناهش اینه که ی روزی عاشقت شده

**

بازی در نیار با قلب بیقرار یا منو بکش و یا اسم رفتنو نیار

میدونم که میدونی تو نقطه ضعفمو داغ اون چشاتو رو قلب من نذار

فروختم به تو چه هیزم تری ی روز عاشقی ی روز میخوای بری

بدون که این دفه خودت مقصری خودت مقصری

یه روز گرمته ی روز سردی چت شده از این شکستن دلم چی عایدت شده

بیا و تیکه تیکه های قلبمو ببین گناهش اینه که ی روزی عاشقت شده

یه روز گرمته ی روز سردی چت شده از این شکستن دلم چی عایدت شده

بیا و تیکه تیکه های قلبمو ببین گناهش اینه که ی روزی عاشقت شده

آخرین آثار عباس پوررضی