دانلود آهنگ جدید عباس رضاقلی چتر نجات

چتر نجات

متن آهنگ چتر نجات
پشت هم بهونه میگیری چرا که به یه فاصله مجبورم کنی
دست به هرکاری زدی شاید بشه منو از پیش خودت دورم کنی تو هوایی شده بودی که بری
از نگاهت اینو فهمیدن همه وقتی حالت خوب نبود کنار من وقتی که بودی مثل مجسمه
از چشمت افتاده چجوری عشقی که گفتی آبروته با اینکه میدونی نگاهت چتر نجات این سقوطه
خیلی میترسم بعد از تو ازم چیزی نمونه چشم تو نبند هنوزم یه چیزایی بینمونه
اگه بخوای میرم اما مطمعن نیستم نمیرم فرقی نداره بی تو هرجا باشم همیشه گوشه گیرم
یه مشت خاطره حتما آخرش کار میده دستم از چی میترسی عزیزم من که پات همیشه هستم
از چشمت افتاده چجوری عشقی که گفتی آبروته با اینکه میدونی نگاهت چتر نجات این سقوطه
خیلی میترسم بعد از تو ازم چیزی نمونه چشم تو نبند هنوزم یه چیزایی بینمونه

***

خیلی میترسم بعد از تو ازم چیزی نمونه چشم تو نبند هنوزم یه چیزایی بینمونه
اگه بخوای میرم اما مطمعن نیستم نمیرم فرقی نداره بی تو هرجا باشم همیشه گوشه گیرم
یه مشت خاطره حتما آخرش کار میده دستم از چی میترسی عزیزم من که پات همیشه هستم
از چشمت افتاده چجوری عشقی که گفتی آبروته با اینکه میدونی نگاهت چتر نجات این سقوطه
خیلی میترسم بعد از تو ازم چیزی نمونه چشم تو نبند هنوزم یه چیزایی بینمونه

آخرین آثار عباس رضاقلی