دانلود آهنگ جدید عباس روستایی با تو

با تو

متن آهنگ با تو
وقتی تو خونه دلخوشی باشه وقتی تو توی خونمون باشی

این خونه بوی عید میگیره هفت سین میشه بوم نقاشی

وقتی کنار سفره هفت سین باهم میشینیم عکس میگیریم

یعنی نه تنها توی سال نو ما تا ابد با عشق درگیریم

درگیریم

من سالو تحویل خودت میدم هر سال رویایی میشه با تو

رویامونو خوشبختی میگیره دنیا چه دنیایی میشه با تو

من سالو تحویل خودت میدم هر سال رویایی میشه با تو

رویامونو خوشبختی میگیره دنیا چه دنیایی میشه با تو

**

دلواپسم وقتی ازم دوری با هر تپش دلواپست میشم

لب تر کنم دنیامو میگیری لب تر کنی تنها کست میشم

مثل چشات گرمایی و زیبا آرامش چشمای تو محضه

لبخند تو درمونمه حتی لبخند تلخ آخرین لحظه

من سال و تحویل خودت میدم هر سال رویایی میشه با تو

رویامون و خوشبختی میگیره دنیا چه دنیایی میشه با تو

من سال و تحویل خودت میدم هر سال رویایی میشه با تو

رویامون و خوشبختی میگیره دنیا چه دنیایی میشه با تو

آخرین آثار عباس روستایی