دانلود آهنگ جدید عابد طهماسبی نگار من
متن آهنگ نگار من
ای تو همه نگار من مست توام و در به در

در پی تو روان شدم کوچه به کوچه شهر به شهر

بند بند دل من بند شده به نام تو

کس نبود در دل من که این دل هست برای تو

قبله من چشم توست سجده به هر طرف کنم

کور شوم اگر دمی به غیر تو نظر کنم

ساغر و جام من تویی ساقی بیار باده را

در هوس خیال تو پر کنم این پیاله را

قبله من چشم توست سجده به هر طرف کنم

کور شوم اگر دمی به غیر تو نظر کنم

ساغر و جام من تویی ساقی بیار باده را

در هوس خیال تو پر کنم این پیاله را

**

ای که تو نور خانه‌ام در آسمان مانند ماه

بر دل من نظر کن و از پس ابر رخ نما

دل ناآرام من آرام بگیر دیوانه ام

من همه او او همه من به سوی او روانه ام

قبله من چشم توست سجده به هر طرف کنم

کور شوم اگر دمی به غیر تو نظر کنم

ساغر و جام من توی ساقی بیار باده را

در هوس خیال تو پر کنم این پیاله را

قبله من چشم توست سجده به هر طرف کنم

کور شوم اگر دمی به غیر تو نظر کنم

ساغر و جام من توی ساقی بیار باده را

در هوس خیال تو پر کنم این پیاله را

آخرین آثار عابد طهماسبی