دانلود آهنگ جدید ابوالفضل خاندانی همشهری
متن آهنگ همشهری
یه روز من
بدونت رفت
احساس کم
اینجور که نه

یه روز به من
می گی چند روز بعد
خون خونمو می خوره
بگو به من

چی بگم تو روی شهر؟
دادمی زنم شاید آروم بشم
شک دارم تویی بااون که نه
حق دارم اینقدر داغون بشم

****

فرق داره نه
مثل دنیای تونیست
فردای من
روز می شه واسه تو
شب واسه من
دریایی می شم ای
غواص من

درد داره نه
لابلای حرفات هی
حرف داره نه
تاثیری نداره روت
حرفای من

چی بگم تو روی شهر؟
دادمی زنم شاید آروم بشم
شک دارم تویی بااون که نه
حق دارم اینقدر داغون بشم

فرق داره نه
مثل دنیای تونیست
فردای من
روز می شه واسه تو
شب واسه من
دریایی می شم ای
غواص من

آخرین آثار ابوالفضل خاندانی