دانلود آهنگ جدید داوود ابوالقاسمی دوشیزه‌ی اردیبهشت

دوشیزه‌ی اردیبهشت

متن آهنگ دوشیزه‌ی اردیبهشت
دوشیزه ی اردیبهشت پاییز من لبریز توست
آرامشم پرورده‌ی آغوش حاصلخیز توست
در طالعم جز مهر تو تصویری از آینده نیست
جز لهجه‌ی چشمان تو در من زبانی زنده نیست

**

مست بهارت می کنی این باغبان خسته را
ازکنج ایوانت نران این قمری وابسته را
جز لهجه‌ی چشمان تو در من زبانی زنده نیست
مست بهارت می کنی این باغبان خسته را
ازکنج ایوانت نران این قمری وابسته را

آخرین آثار داوود ابوالقاسمی