دانلود آهنگ جدید افشین محمدی سکانس

سکانس

متن آهنگ سکانس
مثل یه فیلیم که رد شد از جلو چشمای من هی سکانس پشت سکانس گرفته شد حسای من

اولین باری که همدیگرو دیدیم به کنار چی بود اون دلشوره لعنتی پنج دقیقه یه بار

دستم هی میلرزید و پاهام هی تکون داشت قلبمم فقط برات استایل جنون داشت

از حرفهای قلب من مونده فقط یه خورده تو از یک تا صد بگو این عشق چند میگیره نمره

ای کاش دستم توی دستاش چشمم توی چشماش باشه تا همیشه اینجاش دیگه تقدیر مائه

ببین این دل ساده فقط رام تو میشه ای کاش دستم توی دستاش چشمم توی چشماش

باشه تا همیشه اینجاش دیگه تقدیر مائه ببین این دل ساده فقط رام تو میشه

پشتمون این ساعت بس که دیر میجنبه خیلی تکراریه میدونم این جمله

اما من از وقتی حس عشق بهت دارم دورم هرکی باشه باز تو رو کم دارم

ای کاش دستم توی دستاش چشمم توی چشماش باشه تا همیشه اینجاش دیگه تقدیر مائه

ببین این دل ساده فقط رام تو میشه ای کاش دستم توی دستاش چشمم توی چشماش

باشه تا همیشه اینجاش دیگه تقدیر مائه ببین این دل ساده فقط رام تو میشه

***

باشه تا همیشه اینجاش دیگه تقدیر مائه ببین این دل ساده فقط رام تو میشه

پشتمون این ساعت بس که دیر میجنبه خیلی تکراریه میدونم این جمله

اما من از وقتی حس عشق بهت دارم دورم هرکی باشه باز تو رو کم دارم

ای کاش دستم توی دستاش چشمم توی چشماش باشه تا همیشه اینجاش دیگه تقدیر مائه

ببین این دل ساده فقط رام تو میشه ای کاش دستم توی دستاش چشمم توی چشماش

باشه تا همیشه اینجاش دیگه تقدیر مائه ببین این دل ساده فقط رام تو میشه

آخرین آثار افشین محمدی