دانلود آهنگ جدید احمد فیلی ابریشم
متن آهنگ ابریشم
تن من سرده و دستات مثل ابریشم نذار تنها بشم عشقم تو نذار ابری شم
تو که واسم همه دنیاتو وسط میذاشتی آره خوش بودی کنارم دیگه چی میخواستی
من نمیشه که برام از پس این روزو شبهام تو نیستی کنارم عزیزم همش ابریه حال و هوام
نبودی ببینی که یه شهر باهام بد شدن که هر جا باشم هنوز روبرومی نکردم نبودتو باور
نمی بخشدت دلم خودت خواستی من برم سرم گرمه گریمه ازت دلخورم یکم
به کی زول زدن چشات که فکر کردی من بدم واسه داشتنت ببین چقدر دستو پا زدم
من نمیشه که برام از پس این روزو شبهام تو نیستی کنارم عزیزم همش ابریه حال و هوام
نبودی ببینی که یه شهر باهام بد شدن که هر جا باشم هنوز روبرومی نکردم نبودتو باور

***

نبودی ببینی که یه شهر باهام بد شدن که هر جا باشم هنوز روبرومی نکردم نبودتو باور
نمی بخشدت دلم خودت خواستی من برم سرم گرمه گریمه ازت دلخورم یکم
به کی زول زدن چشات که فکر کردی من بدم واسه داشتنت ببین چقدر دستو پا زدم
من نمیشه که برام از پس این روزو شبهام تو نیستی کنارم عزیزم همش ابریه حال و هوام
نبودی ببینی که یه شهر باهام بد شدن که هر جا باشم هنوز روبرومی نکردم نبودتو باور

آخرین آثار احمد فیلی