دانلود آهنگ جدید احمد پویا پاییز

پاییز

متن آهنگ پاییز
برای آخرین بار شده نگام کن ببین چه سرد و بی روحم من اینجا
میدونم فرق کردی و نمیخوای بمونی تو به پای اون قرارات
دیگه چیزی بجز عکسام نمونده اگه خواستی اونا رو دور بنداز
فقط شبها تا یادم نرفته شبا سرده ی چیزی روت بنداز
چرا پاییز امسال انقد سرده مگه جاشو عوض کرده با یلداش
شاید من مردم و خبر ندارم آخه کلی ذوق میکردم با رنگاش
درست مثه ی برگم توی پاییز که از چشم تو افتادم به یک بار
منو بارون نمیخوایم بی تو باشیم ولی اگه میری خدانگهدار خدانگهدار
درای دل میکنی و دور میشی تو هم از عشق من دلگیر میشی
همه رو از نگاهت خونده بودم داری تسلیم این تقدیر میشی
تو داری میری و تنها میذاری منم باید برم مجبورم انگار
دارم دق میکنم دست خودم نیست شدی حسرت برای من تو این بار
قلب من همیشه پاییزه خدانگهدار
چرا پاییز امسال انقد سرده مگه جاشو عوض کرده با یلداش
شاید من مردم و خبر ندارم آخه کلی ذوق میکردم با رنگاش
درست مثه ی برگم توی پاییز که از چشم تو افتادم به یک بار
منو بارون نمیخوایم بی تو باشیم ولی اگه میری خدانگهدار خدانگهدار

***

دارم دق میکنم دست خودم نیست شدی حسرت برای من تو این بار
قلب من همیشه پاییزه خدانگهدار
چرا پاییز امسال انقد سرده مگه جاشو عوض کرده با یلداش
شاید من مردم و خبر ندارم آخه کلی ذوق میکردم با رنگاش
درست مثه ی برگم توی پاییز که از چشم تو افتادم به یک بار
منو بارون نمیخوایم بی تو باشیم ولی اگه میری خدانگهدار خدانگهدار

آخرین آثار احمد پویا