دانلود آهنگ جدید احمدرضا شهدادی یکی نیست
متن آهنگ یکی نیست
سخته یکیو دوست داشته باشی بره تنهای تنها شی درده نباشه روز و شباتو درگیر خاطره هاشی
اره سخته دلتنگیاتو همیشه داریو بغض صدا شی یکی نیست که بگه بری خاطره هامو چیکار میکنی
یکی نیست که بگه همه چی رو چه راحت انکار میکنی یکی نیست که بگه چرا واسه ی رفتن اصرار میکنی
یکی نیست که بگه بری خاطره هامو چیکار میکنی یکی نیست که بگه همه چی رو چه راحت انکار میکنی
یکی نیست که بگه چرا واسه ی رفتن اصرار میکنی سخته مث ی شیشه شکستی
اون میره ،اما تو هستی درده تنهات میذاره چه ساده هنوزم عاشقش هستی اره سخته دلتنگیاتو همیشه
داریو بغض صدا شی یکی نیست که بگه بری خاطره هامو چیکار میکنی یکی نیست که بگه
همه چی رو چه راحت انکار میکنی یکی نیست که بگه همه چی رو چه راحت انکار میکنی
یکی نیست که بگه چرا واسه ی رفتن اصرار میکنی یکی نیست که بگه بری خاطره هامو چیکار میکنی
یکی نیست که بگه همه چی رو چه راحت انکار میکنی یکی نیست که بگه چرا واسه ی رفتن اصرار میکنی

***

یکی نیست که بگه چرا واسه ی رفتن اصرار میکنی سخته مث ی شیشه شکستی
اون میره ،اما تو هستی درده تنهات میذاره چه ساده هنوزم عاشقش هستی اره سخته دلتنگیاتو همیشه
داریو بغض صدا شی یکی نیست که بگه بری خاطره هامو چیکار میکنی یکی نیست که بگه
همه چی رو چه راحت انکار میکنی یکی نیست که بگه همه چی رو چه راحت انکار میکنی
یکی نیست که بگه چرا واسه ی رفتن اصرار میکنی یکی نیست که بگه بری خاطره هامو چیکار میکنی
یکی نیست که بگه همه چی رو چه راحت انکار میکنی یکی نیست که بگه چرا واسه ی رفتن اصرار میکنی

آخرین آثار احمدرضا شهدادی