دانلود آهنگ جدید اخوان من همونم

من همونم

متن آهنگ من همونم
من همونم که تو زندگیش غیر تو هیچکسی رو نداشت
جز تو به هیچکسی دل نبست قلبشو واسه هیچکی نذاشت
اونکه هرچی که داشتو واسه با تو بودن بهت هدیه کرد
شونه هاش تکیه گاه تو بود هرجا غم داشت بهت تکیه کرد

**


من هنوزم همونم که باید با صدای تو آروم بگیره
وقتی اخمای تو میره تو هم هیچ امیدی نداره میمیره
زندگی سخته بی تو نمیشه عاشقونه بمون تا بمونم
شک نکن عاشقونه باهاتم شک نکن من هنوزم همونم

**


من هنوزم همونم که باید با صدای تو آروم بگیره
وقتی اخمای تو میره تو هم هیچ امیدی نداره میمیره
من هنوزم همونم که باید با صدای تو آروم بگیره
وقتی اخمای تو میره تو هم هیچ امیدی نداره میمیره

آخرین آثار اخوان