دانلود آهنگ جدید البرز نبویان نیمه ی خالی

نیمه ی خالی

متن آهنگ نیمه ی خالی
نیمه ی خالی قلبم نیمه ی پر شده از غم
نیمه های خالی از تو داره عادت میشه کم کم
نیمه ی گم شده من آرزوهاتو بغل کن
تو نباشی که نمیشه تلخی هامونو عسل من
بی تو من موندمو دار و قالی ها و نقش خیالت
رنگ روزگار من سیاه مثل رنگ شالت
توی رویایی من انگار همه جا تو روبرومی
بی تو تن میدم به گریه آخ که چه کابووس شومی
قلبم اسم تو رو تکرار میکنه این جدایی ها رو انکار میکنه
تا تو برگردی به من دوری تو دنیا رو رو سرم آوارا میکنه
سهم ما که نیمه ی خالی نبود عشق ما قصه ی تکراری نبود
غیر این دلم که عاشق تو شد هیچی اونجوری که دوست داری نبود
بی تو من موندمو دار و قالی ها و نقش خیالت
رنگ روزگار من سیاه مثل رنگ شالت
توی رویایی من انگار همه جا تو روبرومی
بی تو تن میدم به گریه آخ که چه کابووس شومی

***

غیر این دلم که عاشق تو شد هیچی اونجوری که دوست داری نبود
بی تو من موندمو دار و قالی ها و نقش خیالت
رنگ روزگار من سیاه مثل رنگ شالت
توی رویایی من انگار همه جا تو روبرومی
بی تو تن میدم به گریه آخ که چه کابووس شومی

آخرین آثار البرز نبویان