دانلود آهنگ جدید علی عباسی بی نظیر

بی نظیر

متن آهنگ بی نظیر
سراغمو بگیر یهو نرو سراغ زندگیت تو واضحی مثل یه لکه رنگ رو کاغذ سفید
ندیدنت محاله نداشتنت عذابه یه عطر بودم که از تنت پرید
بی نظیر بی حواس، حواس تو اصلا کجاست که هرجای دلت یه رد پاست
توو دوره ای که دل مثل عروسکهای بچه هاست یادت بیار یه چیزی بین ماست
یه جا کنار ریل قطاری ام که بی مسافرم ته یه خطمو کسی نمیدوئه به خاطرم
مریضیم که حالم به هیشکی ربط نداره تو توی قلبمی کجا برم
بی نظیر بی حواس، حواس تو اصلا کجاست که هرجای دلت یه رد پاست
توو دوره ای که دل مثل عروسکهای بچه هاست یادت بیار یه چیزی بین ماست

***

توو دوره ای که دل مثل عروسکهای بچه هاست یادت بیار یه چیزی بین ماست
یه جا کنار ریل قطاری ام که بی مسافرم ته یه خطمو کسی نمیدوئه به خاطرم
مریضیم که حالم به هیشکی ربط نداره تو توی قلبمی کجا برم
بی نظیر بی حواس، حواس تو اصلا کجاست که هرجای دلت یه رد پاست
توو دوره ای که دل مثل عروسکهای بچه هاست یادت بیار یه چیزی بین ماست

آخرین آثار علی عباسی