دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی به درک
متن آهنگ به درک
میگی نیستم قلبت خورده تَرَک
خب به درک
خب به درک


میگی نیستم موندی تنها و تک
خب به درک
خب به درک

انقد به عکسام خیره شو تا دق کنی
شبا تو بعد از این باید هق هق کنی
من که ازت گذشتم و رفتم رفیق
شاید بتونی عکسامو عاشق کنی

هی اشک تمساح می ریزی که چی بشه
شب و روزات باید با هم یکی بشه
آلبوم عکسامونُ قیچی می کنم
تموم عکسامون باید تکی بشه

میگی نیستم قلبت خورده ترک
خب به درک
خب به درک

میگی نیستم موندی تنها و تک
خب به درک
خب به درک

انقد به عکسام خیره شو تا دق کنی
شبا تو بعد از این باید هق هق کنی
من که ازت گذشتم و رفتم رفیق
شاید بتونی عکسامو عاشق کنی

هی اشک تمساح می ریزی که چی بشه
شب و روزات باید با هم یکی بشه
آلبوم عکسامونُ قیچی می کنم
تموم عکسامون باید تکی بشه

**

میگی نیستم قلبت خورده ترک
خب به درک
خب به درک

میگی نیستم موندی تنها و تک
خب به درک
خب به درک

آخرین آثار علی عبدالمالکی