دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی نشد
متن آهنگ نشد
خیلی دعا کردم نشد
مشکُ بغل کردم نشد
داداش حسین شرمنده تم
رفتم که برگردم نشد


چشمام نمی بینه داداش
بدجوری دستام خاکیه
هرکار میشد کردم نشد
شرمنده مشکم خالیه

از ناقه افتادم زمین
دستام برام کاری نکرد
تا خیمه ها راهی نبود
مشک آبروداری نکرد

دندون گرفتم عشقتُ
سینه سپر کردم نشد
خواستم علمداری کنم
رفتم که برگردم نشد

رفتم که برگردم نشد
رفتم که برگردم نشد

**

خیلی دعا کردم نشد
مشکُ بغل کردم نشد
داداش حسین شرمنده تم
رفتم که برگردم نشد

چشمام نمی بینه داداش
بدجوری دستام خاکیه
هرکار میشد کردم نشد
شرمنده مشکم خالیه

از ناقه افتادم زمین
دستام برام کاری نکرد
تا خیمه ها راهی نبود
مشک آبروداری نکرد

دندون گرفتم عشقتُ
سینه سپر کردم نشد
خواستم علمداری کنم
رفتم که برگردم نشد

رفتم که برگردم نشد
رفتم که برگردم نشد

آخرین آثار علی عبدالمالکی