دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی روانیتم

روانیتم

متن آهنگ روانیتم
روانی روانیتم
زود باش بگو که من کیتم
تو همه ی زندگیمی
زود باش بگو زندگیتم

روانی روانیتم
روانی روانیتم


روانی روانیتم
عاشق دیوونه بازیتم
عاشق چشمای رنگیتم
روانی روانیتم

روانی روانیتم
روانی روانیتم

من دیوونه نبودم
تو دیوونه م کردی
یه روزی باهام خوبی
یه روز باهام سردی

تا کی هی میخوای بری
دوباره برگردی
من دیوونه نبودم
تو دیوونه م کردی

خدا ما دو تا رو
واسه همدیگه ساخته
که توئه دیونه رو
به جون من انداخته

همه میگن من و تو
دیونه ایم عشقم
هیشکی این دیوونه ها رو
هنوز نشناخته

روانی روانیتم
زود باش بگو که من کیتم
تو همه ی زندگیمی
زود باش بگو زندگیتم

روانی روانیتم
روانی روانیتم

روانی روانیتم
عاشق دیوونه بازیتم
عاشق چشمای رنگیتم
روانی روانیتم

روانی روانیتم
روانی روانیتم

**

من دیوونه نبودم
تو دیوونه م کردی
یه روزی باهام خوبی
یه روز باهام سردی

تا کی هی میخوای بری
دوباره برگردی
من دیوونه نبودم
تو دیوونه م کردی

خدا ما دو تا رو
واسه همدیگه ساخته
که توئه دیونه رو
به جون من انداخته

همه میگن من و تو
دیوونه ایم عشقم
هیشکی این دیونه ها رو
هنوز نشناخته

روانی روانیتم
عاشق دیوونه بازیتم
عاشق چشمای رنگیتم
روانی روانیتم

روانی روانیتم
روانی روانیتم

آخرین آثار علی عبدالمالکی