دانلود آهنگ جدید علی احمدی باران
متن آهنگ باران
راهی بجزرفتن ازاین ویرانه نیست..

این خانه بعد از تو برایم خانه نیست..

حق باتو بود انگار من هم میروم..

اینگونه ماندن ته دیوانگیست..

هرتکه ام اتش گرفت..

جانم به لب امد دگر ابری شدم باران شدی..

کشتی تو من را بی خبر

****

باران قصه ات داردمگرپایان..

این چه بود امد سرم باران..

شعله ورکن اتشم را..

حق همیشه با تو بوده..

من که مشکلی ندارم..

من بدم ببین که بی تو..

به کجارسیده کارم..

آخرین آثار علی احمدی