دانلود آهنگ جدید علی علایی عادی
متن آهنگ عادی
من هنوز تورو دوست دارم خودت منو آوردی لوس بارم
اشک میریزم با یه نور کم مثل قطره های آویزون شب
آب شدنمو میبینی ولی اصلا به خودت نمیگیری
الکی الکی رفتی زیر رابطمون کبریت کشیدی
اون نگاه های زیر چشیت تو یادمه یه عالمه مرهمه حالمه
نبود تو بخواد برام عادی شه میسوزم این که زندگی نیست آتیشه
عقلم از سرم پریده هر کیو از دور میبینم شبیته
رفتی پی مقصدت لحظه رفتنت تو مغزمه ببین دستم یخ زده دستم یخ زده
اون نگاه های زیر چشیت تو یادمه یه عالمه مرهمه حالمه
نبود تو بخواد برام عادی شه میسوزم این که زندگی نیست آتیشه

***

نبود تو بخواد برام عادی شه میسوزم این که زندگی نیست آتیشه
عقلم از سرم پریده هر کیو از دور میبینم شبیته
رفتی پی مقصدت لحظه رفتنت تو مغزمه ببین دستم یخ زده دستم یخ زده
اون نگاه های زیر چشیت تو یادمه یه عالمه مرهمه حالمه
نبود تو بخواد برام عادی شه میسوزم این که زندگی نیست آتیشه

آخرین آثار علی علایی