دانلود آهنگ جدید علی امیری آتش عشق
متن آهنگ آتش عشق
تو همانی که دل دیووانه من میخواهد چشمانت دید و شد بیمارت

تویی قرار این دل بی طاقت تو که زیبایی حال این دیووانه را بهتر کن

غمه این دیووانه را کمتر کن آتش عشقت را بیشتر کن

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

مگر این دنیا چندتا مثل تو دارد عشق تو بر من بی چتر میبارد

دل دیووانه قدر تو را میداند هی یار خاطرت تخت عاشق تو میمانم

و نیامده شدی عزیزتر از جانم تا نفس دارم از تو میخوانم هی یار

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

***

دل دیووانه قدر تو را میداند هی یار خاطرت تخت عاشق تو میمانم

و نیامده شدی عزیزتر از جانم تا نفس دارم از تو میخوانم هی یار

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

آخرین آثار علی امیری