دانلود آهنگ جدید علی اطهم ساحل
متن آهنگ ساحل
مبادا شبی را به دور از تو مبادا
یه ساحل یه دریا یه عاشق یه رویا
غم تو جان من شد دلت آرام من شد
بگو میمانی با من یا من ز تب عشقت بی پروا من
ای وای که این رخساره می دهد اخبار حالت زار ما را
ای ماه تو را میخواهم ای غم دل خواهم مهربانا دلدارا
یه ساحل یه دریا یه عاشق یه رویا تویی نو بهارم دلبر ناز دارم
منه دیوانه چرا اینگونه تورا عاشقانه بی قرارم
کشته ای مرا غیر تو که را در خیال خود گذارم چه بیقرارم
ای وای که این رخساره می دهد اخبار حالت زار ما را
ای ماه تو را میخواهم ای غم دل خواهم مهربانا دلدارا
با ما اگر ای لیلی هیچ نداری میلی پس چرا با ما خوبی
با جان ما هم دستی نبض قلبم هستی در جهانم میکوبی
مبادا شبی را به دور از تو مبادا یه ساحل یه دریا یه عاشق یه رویا

***

ای وای که این رخساره می دهد اخبار حالت زار ما را
ای ماه تو را میخواهم ای غم دل خواهم مهربانا دلدارا
با ما اگر ای لیلی هیچ نداری میلی پس چرا با ما خوبی
با جان ما هم دستی نبض قلبم هستی در جهانم میکوبی
مبادا شبی را به دور از تو مبادا یه ساحل یه دریا یه عاشق یه رویا

آخرین آثار علی اطهم