دانلود آهنگ جدید علی بهرامی عشق قدیمی

عشق قدیمی

متن آهنگ عشق قدیمی
از کجا شروع کنم حرفایی رو که نگفتم بهت خوب میفهمم اینو از دست من شکسته بازم دلت
هر موقعی که اومدم کنار تو دلت شکست هر کسی به جز خودت به رو من و دلم چشاشو بست
یه روزی عشق ما میون این و اون مث افسانه بود گل و پروانه بود ، رفت و خاطره شد
اگه توی دلت مونده چیزی ازش بگذر از اشتبام هنوز تورو میخوام ببین حال دلو حساب تو برام جدای از همس
همه میرن برام فقط حسینه که می مونه و بس اگه تو هم بری کی می مونه برام بگو چیکار کنم با این تنهاییا و وابستگیام وا بستگیام
همه میرن برام فقط حسینه که می مونه و بس اگه تو هم بری کی می مونه برام بگو چیکار کنم با این تنهاییا و وابستگیام وا بستگیام
کی موتونه غیر تو جدا کنه منو از این غصه ها توی لحظه های سخت منو یهو بغل کنه بی هوا
من بابت تموم این جداییا مقصرم بعد عمری عاشقی من از کنار تو کجا برم
یه روزی عشق ما میون این و اون مث افسانه بود گل و پروانه بود ، رفت و خاطره شد
اگه توی دلت مونده چیزی ازش بگذر از اشتبام هنوز تورو میخوام ببین حال دلو حساب تو برام جدای از همس
همه میرن برام فقط حسینه که می مونه و بس اگه تو هم بری کی می مونه برام بگو چیکار کنم با این تنهاییا و وابستگیام وا بستگیام
همه میرن برام فقط حسینه که می مونه و بس اگه تو هم بری کی می مونه برام بگو چیکار کنم با این تنهاییا و وابستگیام وا بستگیام

***

من بابت تموم این جداییا مقصرم بعد عمری عاشقی من از کنار تو کجا برم
یه روزی عشق ما میون این و اون مث افسانه بود گل و پروانه بود ، رفت و خاطره شد
اگه توی دلت مونده چیزی ازش بگذر از اشتبام هنوز تورو میخوام ببین حال دلو حساب تو برام جدای از همس
همه میرن برام فقط حسینه که می مونه و بس اگه تو هم بری کی می مونه برام بگو چیکار کنم با این تنهاییا و وابستگیام وا بستگیام
همه میرن برام فقط حسینه که می مونه و بس اگه تو هم بری کی می مونه برام بگو چیکار کنم با این تنهاییا و وابستگیام وا بستگیام

آخرین آثار علی بهرامی