دانلود آهنگ جدید علی بزم آرا چهل گیس

چهل گیس

متن آهنگ چهل گیس
من که از شدت زیبایی تو بیتابم من که در بند و گرفتار توام دریابم

به دل از در بروی شور بدی میافتد چه کسی حال تو را غیر خودم میپرسد

گرهی چهل گرهی خورده به چهل گیس تو دل تو بلایی که به یکباره سرم شد نازل

چه شرر ها که نزد شعله عشقت به تنم راستی این پسر عاقل دیووانه منم

وای شدم عاشق و دیووانه و خواهان تو وای چه ها میکند این زلف پریشان تو

باد چه بوی گل مویت به مشام آورده وای چه غوغا بکند عطر گل افشان تو

نگرانم که شبی دست دلم رو بشود چشم من ماتم خم طاق دو ابرو بشود

تو بیا ختم به خیرش بکن این قائله را خط آخر بنشان دردسر فاصله را

وای شدم عاشق و دیووانه و خواهان تو وای چه ها میکند این زلف پریشان تو

باد چه بوی گل مویت به مشام آورده وای چه غوغا بکند عطر گل افشان تو

وای شدم عاشق و دیووانه و خواهان تو وای چه ها میکند این زلف پریشان تو

باد چه بوی گل مویت به مشام آورده وای چه غوغا بکند عطر گل افشان تو

***

باد چه بوی گل مویت به مشام آورده وای چه غوغا بکند عطر گل افشان تو

نگرانم که شبی دست دلم رو بشود چشم من ماتم خم طاق دو ابرو بشود

تو بیا ختم به خیرش بکن این قائله را خط آخر بنشان دردسر فاصله را

وای شدم عاشق و دیووانه و خواهان تو وای چه ها میکند این زلف پریشان تو

باد چه بوی گل مویت به مشام آورده وای چه غوغا بکند عطر گل افشان تو

وای شدم عاشق و دیووانه و خواهان تو وای چه ها میکند این زلف پریشان تو

باد چه بوی گل مویت به مشام آورده وای چه غوغا بکند عطر گل افشان تو

آخرین آثار علی بزم آرا