دانلود آهنگ جدید علی چهرازی باخماسن
متن آهنگ باخماسن
قار یاغی قار اوستونن درد وار درد اوستونن
چپ راست بویونن ورلسین یار سئوم یار اوستونن
آییلا ایلار اومای گوزلاری خومار ومان
هر گئلنه باخما سن بکی منیم یاریم آی

امان هی امان هی حالیم اولیپ یامان هی
سنی گلیپ گوتورم آرپا بوغدا زمان هی

**

صاف اورگین کشمه یار منی خلق گوشما یار
جاندا سئون گورارم منن آیری دوشمان یار
آییلا ایلار اومای یار گوزلاری خومار اومای
هر گئلنه باخما سن بکی منیم یاریم آی

امان هی امان هی حالیم اولیپ یامان هی
سنی گلیپ گوتورم آرپا بوغدا زمان هی

یا آل بو جانی منن یا ائله بیر چاره قیز
آییلا ایلار اومای یار گوزلاری خومار اومای
هر گئلنه باخما سن بکی منیم یاریم آی

آخرین آثار علی چهرازی