دانلود آهنگ جدید علی ده حقی صدای تو
متن آهنگ صدای تو
عشق با احساس من نکنی یه وقت احساس غم

زندگیم برای تو فقط تویی میمونه واسه من

آخرش خودم و خودت می مونیم پای هم عشقم

پس منو بغلم کن و نگاه کن تو چشمم

چه کاری داده دست من اون دو تا چشم مست تو

دنیا با تو قشنگتره دست من تو دست تو

صدای تو آرامشمه بودن تو خواهشمه

بهتر از این نمیشه دلم فقط واسه تو میزنه

چه کاری داده دست من اون دو تا چشم مست تو

دنیا با تو قشنگتره دست من تو دست تو

صدای تو آرامشمه بودن تو خواهشمه

بهتر از این نمیشه دلم فقط واسه تو میزنه

***

عشق با احساس من نکنی یه وقت احساس غم

زندگیم برای تو فقط تویی میمونه واسه من

آخرش خودم و خودت می مونیم پای هم عشقم

پس منو بغلم کن و نگاه کن تو چشمم

چه کاری داده دست من اون دو تا چشم مست تو

دنیا با تو قشنگتره دست من تو دست تو

صدای تو آرامشمه بودن تو خواهشمه

بهتر از این نمیشه دلم فقط واسه تو میزنه

چه کاری داده دست من اون دو تا چشم مست تو

دنیا با تو قشنگتره دست من تو دست تو

صدای تو آرامشمه بودن تو خواهشمه

بهتر از این نمیشه دلم فقط واسه تو میزنه

آخرین آثار علی ده حقی