دانلود آهنگ جدید علی دقان هی

هی

متن آهنگ هی
توو فکرم ساختم یه فرشته ازت در به درت بودم به اسمت قسم
ولی رفتی و پشت پا زدی جهنم کردی این بهشتو فقط
من حالا غریب و غرینم واسم خیلی عجبیه دقیقا که
چی شد یهو تنهام گذاشتی رفتی بی معرفتر ازت ندیدم
هی دل کندی از ما چه ساده رد دادم منم تقریبا
یه ساله هیچ وقت قانع نبودی نبستی به ما دل
هی بد زدی یهو یه جوری که خرد شدم مردم از دوریت هی زمین گرده خیلی خیلی کوچیکه
هی دل کندی از ما چه ساده رد دادم منم تقریبا یه ساله هیچ وقت قانع نبودی نبستی به ما دل
هی بد زدی یهو یه جوری که خرد شدم مردم از دوریت هی زمین گرده خیلی خیلی کوچیکه
چقدر مردم هیشکی نفهمید وانمود کردم رو به راهم
چقدر حرف خوردم از همه خراب شدم جلو خانوادم چقدر دیدم و هیچی نگفتم چقدر داغونه حالم
هی دل کندی از ما چه ساده رد دادم منم تقریبا یه ساله هیچ وقت قانع نبودی نبستی به ما دل
هی بد زدی یهو یه جوری که خرد شدم مردم از دوریت هی زمین گرده خیلی خیلی کوچیکه
هی دل کندی از ما چه ساده رد دادم منم تقریبا یه ساله هیچ وقت قانع نبودی نبستی به ما دل
هی بد زدی یهو یه جوری که خرد شدم مردم از دوریت هی زمین گرده خیلی خیلی کوچیکه

***

هی دل کندی از ما چه ساده رد دادم منم تقریبا یه ساله هیچ وقت قانع نبودی نبستی به ما دل
هی بد زدی یهو یه جوری که خرد شدم مردم از دوریت هی زمین گرده خیلی خیلی کوچیکه
هی دل کندی از ما چه ساده رد دادم منم تقریبا یه ساله هیچ وقت قانع نبودی نبستی به ما دل
هی بد زدی یهو یه جوری که خرد شدم مردم از دوریت هی زمین گرده خیلی خیلی کوچیکه

آخرین آثار علی دقان