دانلود آهنگ جدید علی درخشان مرد نیستم

مرد نیستم

متن آهنگ مرد نیستم
من که بد نیستم

با تو سرد نیستم

اگه بزارم بری تو

مرد نیستم

میگی من میرم

تاثیری نداره تو تصمیمم

اصرارم کنی بازم نه میگم

تو دیوونه بازیامو

چطوری یادت میره

که ترکم کنی

تو دیوونه بازیات

کی میکرد تحمل جز من

نمیشه درکم کنی

من و ترک نکنی

**

کی دیده آرومم

اگه بری کی می خواد

من و آروم کنه

یکم آروم تر

بزار قلبم نبودت و باور کنه

تو بارونم

خاطره داری مثل من

بگو با اونم

تو دیوونه بازیامو

چطوری یادت میره

که ترکم کنی

تو دیوونه بازیات

کی میکرد تحمل جز من

نمیشه درکم کنی

من و ترک نکنی

آخرین آثار علی درخشان