دانلود آهنگ جدید علی فقیهی عهد عاشقی

عهد عاشقی

متن آهنگ عهد عاشقی
حسم به تو قشنگه عاشق شدن همینه دیوونگه برای چشمای تو شیرینه

هوش از سرم پرونده عطری که تو موهاته ارامشش عجیبه زنگی که تو صداته

یه معجزس وجودت حتی تو اوج دردام چیزی شبیه گنجه عشق تو واسه فردام

دوست داشتن تو مثله خونی که تو رگهامه یاد تو هر جا باشم مثل نفس باهامه

تموم زندگیمو اشکات به هم میریزه وقتی نخندی قلبم نمیزنه مریضه

این عهد عاشقی رو من با دل تو بستم واسه به تو رسیدن غرورمو شکستم

وقتی دلت میگیره دنیام سیاه و سرده میخوام فقط بخندی خندت دوای درده

از رقص باد میون موهات دلم میلرزه غافل نمیشم از تو حتی واسه یه لحظه

تموم زندگیمو اشکات به هم میریزه وقتی نخندی قلبم نمیزنه مریضه

این عهد عاشقی رو من با دل تو بستم واسه به تو رسیدن غرورمو شکستم

تموم زندگیمو اشکات به هم میریزه وقتی نخندی قلبم نمیزنه مریضه

این عهد عاشقی رو من با دل تو بستم واسه به تو رسیدن غرورمو شکستم

***

وقتی دلت میگیره دنیام سیاه و سرده میخوام فقط بخندی خندت دوای درده

از رقص باد میون موهات دلم میلرزه غافل نمیشم از تو حتی واسه یه لحظه

تموم زندگیمو اشکات به هم میریزه وقتی نخندی قلبم نمیزنه مریضه

این عهد عاشقی رو من با دل تو بستم واسه به تو رسیدن غرورمو شکستم

تموم زندگیمو اشکات به هم میریزه وقتی نخندی قلبم نمیزنه مریضه

این عهد عاشقی رو من با دل تو بستم واسه به تو رسیدن غرورمو شکستم

آخرین آثار علی فقیهی