دانلود آهنگ جدید علی گردش کنان شده ای جانم
متن آهنگ شده ای جانم
از دست اگر رفتمو دیوانگی ام ماند پرواز اگر گشتمو آوارگی ام ماند
چشمان تو چون شمع دل ساده ی من برد پروانه شدم سوختمو سادگی ام ماند

از روی تو شرمنده ی شرمنده ام ای دوست از دوست رسد آنچه که بر دوست چه نیکوست

این رشته که افکنده به گردن گله دارم هرجا که کشد آخر آن طره ی گیسوست

شده ای جانم دردمو درمانم من که میدانم هوای پر زدن نداری
شده ای جانم غم پنهانم گله ای دارم خبر ز من چرا نداری جانا

***

بی تاب نگاهی شده قلبم شده بیمار با کشتن ما ناز مکن دست نگهدار
زیبایی تو همچو تماشای جهانی‌ست زیبایی آن گشته در آیینه به تکرار

جانم شده ای قیمت این عشق گران است بر حال دلم عالم و آدم نگران است

آن تهفه که خواهی بستانی ز من ای عشق جان است جان است جان است…

شده ای جانم دردمو درمانم من که میدانم هوای پر زدن نداری
شده ای جانم غم پنهانم گله ای دارم خبر ز من چرا نداری جانا

آخرین آثار علی گردشکنان