دانلود آهنگ جدید علی حاجبی خستم
متن آهنگ خستم
خستم از اینجا میرم میرم و سراغی از تو نمیگیرم
خستم نا امیدم دیگه از خاطراتت دل بریدم
عمر من پات بیخودی رفت واسه ی من تموم شدی رفت
چی میخوای آخه از جونم بزا پای سادگیمو
آتیش زدی به جونم پای تو نمیمونم حال منو میبینی داغونم
آتیش زدی به جونم پای تو نمیمونم حال منو میبینی داغونم
خستم از اینجا میرم میرم و سراغی از تو نمیگیرم
خستم نا امیدم دیگه از خاطراتت دل بریدم
عمر من پات بیخودی رفت واسه ی من تموم شدی رفت
چی میخوای آخه از جونم بزا پای سادگیمو
اگه باختم زندگیمو دیگه بیشتر از این اصلا نمیتونم
آتیش زدی به جونم پای تو نمیمونم حال منو میبینی داغونم
آتیش زدی به جونم پای تو نمیمونم حال منو میبینی داغونم

***

عمر من پات بیخودی رفت واسه ی من تموم شدی رفت
چی میخوای آخه از جونم بزا پای سادگیمو
اگه باختم زندگیمو دیگه بیشتر از این اصلا نمیتونم
آتیش زدی به جونم پای تو نمیمونم حال منو میبینی داغونم
آتیش زدی به جونم پای تو نمیمونم حال منو میبینی داغونم

آخرین آثار علی حاجبی