دانلود آهنگ جدید علی همراز تاج سر

تاج سر

متن آهنگ تاج سر
آروم نمیشم تحمل دوریش واسم سخته دیگه دوسش دارم هنوز اینو هر لحظه قلبم بهم میگه

ازم دوره ولی به دنیای من نزدیکه تاج سرم بود غریبه نبود که ازش بگذرم راحت

همه کسم بود هرچی ازش بگم بازم کم بوده واست تکیه گاه خستگیم بود آخه اون کل زندگیم بود

تاج سرم بود غریبه نبود که ازش بگذرم راحت همه کسم بود هرچی ازش بگم بازم کم بوده واست

تکیه گاه خستگیم بود آخه اون کل زندگیم بود زیر نور مهتاب خاطره بازیمون

انگار توو اون چشماش همش یه رازی بود تموم دنیامو که توو آغوشش بود

یهو با خودش برد کوله خوشبختی که روی دوشش بود یهو با خودش برد

تاج سرم بود غریبه نبود که ازش بگذرم راحت همه کسم بود هرچی ازش بگم بازم کم بوده واست

تکیه گاه خستگیم بود آخه اون کل زندگیم بود تاج سرم بود غریبه نبود که ازش بگذرم راحت

همه کسم بود هرچی ازش بگم بازم کم بوده واست تکیه گاه خستگیم بود آخه اون کل زندگیم بود

***

تکیه گاه خستگیم بود آخه اون کل زندگیم بود زیر نور مهتاب خاطره بازیمون

انگار توو اون چشماش همش یه رازی بود تموم دنیامو که توو آغوشش بود

یهو با خودش برد کوله خوشبختی که روی دوشش بود یهو با خودش برد

تاج سرم بود غریبه نبود که ازش بگذرم راحت همه کسم بود هرچی ازش بگم بازم کم بوده واست

تکیه گاه خستگیم بود آخه اون کل زندگیم بود تاج سرم بود غریبه نبود که ازش بگذرم راحت

همه کسم بود هرچی ازش بگم بازم کم بوده واست تکیه گاه خستگیم بود آخه اون کل زندگیم بود

آخرین آثار علی همراز