دانلود آهنگ جدید علی حسن پور رفتنت

رفتنت

متن آهنگ رفتنت
مگه میشه نباشی دلم آروم بگیره مگه میشه بدون تو شبا خوابم بگیره
مگه میشه یادم بره تموم خاطراتت مگه میشه بدون تو یه لحظه غم نباشه
رفتنت منو افسرده کرد رد دادم و دیوونه کرد رفتنت آتیش زد و منو ویرونه کرد
رفتنت منو افسرده کرد رد دادم و دیوونه کرد رفتنت آتیش زد و منو ویرونه کرد
ازم گرفتی آرامش و باز شه این بغضمو واست حرفا دارم
خودت دیدی پایه تو من زندگی مو دادم دیدی غیر تو از همه بیزارم
رفتنت منو افسرده کرد رد دادم و دیوونه کرد رفتنت آتیش زد و منو ویرونه کرد
رفتنت منو افسرده کرد رد دادم و دیوونه کرد رفتنت آتیش زد و منو ویرونه کرد

***

رفتنت منو افسرده کرد رد دادم و دیوونه کرد رفتنت آتیش زد و منو ویرونه کرد
رفتنت منو افسرده کرد رد دادم و دیوونه کرد رفتنت آتیش زد و منو ویرونه کرد
ازم گرفتی آرامش و باز شه این بغضمو واست حرفا دارم
خودت دیدی پایه تو من زندگی مو دادم دیدی غیر تو از همه بیزارم
رفتنت منو افسرده کرد رد دادم و دیوونه کرد رفتنت آتیش زد و منو ویرونه کرد
رفتنت منو افسرده کرد رد دادم و دیوونه کرد رفتنت آتیش زد و منو ویرونه کرد

آخرین آثار علی حسن پور