دانلود آهنگ جدید علی حسن پور شاید
متن آهنگ شاید
شاید تو هم مثل منی توی دلت پر غمه توی چشام نگاه نکن حالا که وقت رفتنه
چرا فکر میکنی اگه نباشی من آروم میشم این خنده هامو تو نبین دارم از تو داغون میشم
با رفتنت آتیش نزن میدونم دلخوری ازم اینجوری تنبیهم نکن گفتنش هم سخته واسم
باور نمیکردم یه روز بری و وابستت بشم اینجوری داغونم کنی اینطوری داغونت بشم
نفسمو هی میگیری تا حرف رفتن میزنی میدونی عاشقت شدم هی دلمو پس میزنی
نذار جلوت از بین برم نذار که عاشقتر بشم اگه هنوز دوستم داری نذار دیوونه تر بشم
با رفتنت آتیش نزن میدونم دلخوری ازم اینجوری تنبیهم نکن گفتنش هم سخته واسم
باور نمیکردم یه روز بری و وابستت بشم اینجوری داغونم کنی اینطوری داغونت بشم

***

نفسمو هی میگیری تا حرف رفتن میزنی میدونی عاشقت شدم هی دلمو پس میزنی
نذار جلوت از بین برم نذار که عاشقتر بشم اگه هنوز دوستم داری نذار دیوونه تر بشم
با رفتنت آتیش نزن میدونم دلخوری ازم اینجوری تنبیهم نکن گفتنش هم سخته واسم
باور نمیکردم یه روز بری و وابستت بشم اینجوری داغونم کنی اینطوری داغونت بشم

آخرین آثار علی حسن پور