دانلود آهنگ جدید علی حسنی پور از تو گذشتم

از تو گذشتم

متن آهنگ از تو گذشتم
برای موندم اومدم رفت توو خون من نبود گفتی خواسم نیست ولی اونقد که میگی ولی کم نبود
از تو گذشتم واسه تو دردی که گفتی این نبود به پای تو شکستمو اونی که رفتنی نبود از تو کجا فرار کنم هر جا برم تویی فقط
وقتی دلم گیر توعه کجا فرار کنم ازت از تو کجا فرار کنم هر جا برم تویی فقط وقتی دلم گیر توعه کجا فرار کنم ازت
پیدا شهر رو راه میرم شاید بازم ببینمت چیکار کنه این دلی که لک زده واسه دیدنت
از تو گذشتم واسه تو از من گذشتی واسه کی دوست دارم توو این روزا توو گوش کی داری میگی از تو کجا فرار کنم هر جا برم تویی فقط
وقتی دلم گیر توعه کجا فرار کنم ازت از تو کجا فرار کنم هر جا برم تویی فقط وقتی دلم گیر توعه کجا فرار کنم ازت

***

وقتی دلم گیر توعه کجا فرار کنم ازت از تو کجا فرار کنم هر جا برم تویی فقط وقتی دلم گیر توعه کجا فرار کنم ازت
پیدا شهر رو راه میرم شاید بازم ببینمت چیکار کنه این دلی که لک زده واسه دیدنت
از تو گذشتم واسه تو از من گذشتی واسه کی دوست دارم توو این روزا توو گوش کی داری میگی از تو کجا فرار کنم هر جا برم تویی فقط
وقتی دلم گیر توعه کجا فرار کنم ازت از تو کجا فرار کنم هر جا برم تویی فقط وقتی دلم گیر توعه کجا فرار کنم ازت

آخرین آثار علی حسنی پور