دانلود آهنگ جدید علی جهانیان تو آغوش بگیرم

تو آغوش بگیرم

متن آهنگ تو آغوش بگیرم
تو آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
آرومه آرومه آرومم وقتی حس کنم پیشمی حس کنم هستی حال و هوام بی تو حال قشنگی نیست
گم شدم این روزا تو خودمم اما با تو میتونه عوض بشه دنیا اینجا بدون تو جای قشنگی نیست
تو آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
تو آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
این روزا خسته ی خسته ی خستم چشممو رو همه ی آدما بستم بیا گره کن دوتا دستتو تو دستم
وقتی تو دنیا واسه ی نفر شی دیوونه باشه و دیوونه تر شی میتونه بگذری از همه چی کم کم
تو آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
تو آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست

***

آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
این روزا خسته ی خسته ی خستم چشممو رو همه ی آدما بستم بیا گره کن دوتا دستتو تو دستم
وقتی تو دنیا واسه ی نفر شی دیوونه باشه و دیوونه تر شی میتونه بگذری از همه چی کم کم
تو آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
تو آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست
آغوش بگیرم جزتو هیچی مهم نیست بی تو عزیزم هیچ امیدی بهم نیست

آخرین آثار علی جهانیان