دانلود آهنگ جدید علی جانی پور چشمای جذاب
متن آهنگ چشمای جذاب
من نمیتونم تو رو از دستت بدم یا که از دستت برم آره من کم طاقتم

خوبی های تو واسه قلبم زیاده اونکه دل به تو داده نمیگذره ساده

با اون چشای جذاب داری اینجوری میکنی منو بی تاب

سخته نبینمت تو رو حتی توو خواب یه روز ول نکنی منو بشم تنها

با اون چشای نازت هر وقت بیای در قلبم به روت بازه

دلم غیر تو با کسی نمیسازه بی تو مگه میگذره شبهام

با اون چشای جذاب داری اینجوری میکنی منو بی تاب

سخته نبینمت تو رو حتی توو خواب یه روز ول نکنی منو بشم تنها

با اون چشای نازت هر وقت بیای در قلبم به روت بازه

دلم غیر تو با کسی نمیسازه بی تو مگه میگذره شبهام

ترس اینو دارم که نمونی کنارم

یه جای خالی بذار کنج قلبت هوات دارم

فاصله میگیری تو از کی چشامو رو بقیه بستی

همین توو دلی بودنت یه کاری باهام کرده که توو دلم نشستی

با اون چشای جذاب داری اینجوری میکنی منو بی تاب

سخته نبینمت تو رو حتی توو خواب یه روز ول نکنی منو بشم تنها

با اون چشای نازت هر وقت بیای در قلبم به روت بازه

دلم غیر تو با کسی نمیسازه بی تو مگه میگذره شبهام

با اون چشای جذاب داری اینجوری میکنی منو بی تاب

سخته نبینمت تو رو حتی توو خواب یه روز ول نکنی منو بشم تنها

با اون چشای نازت هر وقت بیای در قلبم به روت بازه

دلم غیر تو با کسی نمیسازه بی تو مگه میگذره شبهام

***

با اون چشای جذاب داری اینجوری میکنی منو بی تاب

سخته نبینمت تو رو حتی توو خواب یه روز ول نکنی منو بشم تنها

با اون چشای نازت هر وقت بیای در قلبم به روت بازه

دلم غیر تو با کسی نمیسازه بی تو مگه میگذره شبهام

با اون چشای جذاب داری اینجوری میکنی منو بی تاب

سخته نبینمت تو رو حتی توو خواب یه روز ول نکنی منو بشم تنها

با اون چشای نازت هر وقت بیای در قلبم به روت بازه

دلم غیر تو با کسی نمیسازه بی تو مگه میگذره شبهام

آخرین آثار علی جانی پور