دانلود آهنگ جدید علی خدایی مسئله
متن آهنگ مسئله
شده مسئله واسه منی که تویی هر شبش چرا راه نیام با رفتنت وقتی گذشته آب از سرت
رفتی ندیدی کی عاشق تره آره همینه این راه آخرش منو جای خالی تو یه بارون و پرسه شبا
میزنم من زیرگریه تا یکم بد شه هوا مهره ی ماری نداشتم که نری وایسی برام
ما که هر چی ساختیم هی خورد به زمین رفت رو هوا
منو جای خالی تو یه بارون و پرسه شبا میزنم من زیرگریه تا یکم بد شه هوا
مهره ی ماری نداشتم که نری وایسی برام ما که هر چی ساختیم هی خورد به زمین رفت رو هوا
نیکوتین شده عکسات واسه این دل خستم بگو چی داری تو چشمات که همش هی به تو وصلم
تو با اون طرز نگاهت آخرش کار دادی دستم با اینکه رفتی ولی تا آخرش مردونه هستم
منو جای خالی تو یه بارون و پرسه شبا میزنم من زیرگریه تا یکم بد شه هوا
مهره ی ماری نداشتم که نری وایسی برام ما که هر چی ساختیم هی خورد به زمین رفت رو هوا
منو جای خالی تو یه بارون و پرسه شبا میزنم من زیرگریه تا یکم بد شه هوا
مهره ی ماری نداشتم که نری وایسی برام ما که هر چی ساختیم هی خورد به زمین رفت رو هوا

***

تو با اون طرز نگاهت آخرش کار دادی دستم با اینکه رفتی ولی تا آخرش مردونه هستم
منو جای خالی تو یه بارون و پرسه شبا میزنم من زیرگریه تا یکم بد شه هوا
مهره ی ماری نداشتم که نری وایسی برام ما که هر چی ساختیم هی خورد به زمین رفت رو هوا
منو جای خالی تو یه بارون و پرسه شبا میزنم من زیرگریه تا یکم بد شه هوا
مهره ی ماری نداشتم که نری وایسی برام ما که هر چی ساختیم هی خورد به زمین رفت رو هوا

آخرین آثار علی خدایی