دانلود آهنگ جدید علی کیان دلداری نیست

دلداری نیست

متن آهنگ دلداری نیست
گر جان بدهم حتی باز هم دلداری نیست

شادم مرا جز منو سازم هیچ یاری نیست

من بنده ی دلداه به عشقم اما افسوس

از نگاه من هیچ کجا مهره ی ماری نیست

بازم تو به یادم بنداز آن شب مهتابی را

که تو گر گویی باز این دلداری نیست

اما تو اگر گویی یادم به تو میوفتم

درد دارد و میدانم این زخم کاری نیست

بازم تو به یادم بنداز آن شب مهتابی را

که تو گر گویی باز این دلداری نیست

اما تو اگر گویی یادم به تو میوفتم

درد دارد و میدانم این زخم کاری نیست

**

این خانه بدون او شبیه شهری از ارواح

با من که شدم تنها ارواح را کاری نیست

زندانیم و اما جرمی که نکردم من

تا چوبه ی دار میروم و در کار داری نیست

بازم تو به یادم بنداز آن شب مهتابی را

که تو گر گویی باز این دلداری نیست

اما تو اگر گویی یادم به تو میوفتم

درد دارد و میدانم این زخم کاری نیست

بازم تو به یادم بنداز آن شب مهتابی را

که تو گر گویی باز این دلداری نیست

اما تو اگر گویی یادم به تو میوفتم

درد دارد و میدانم این زخم کاری نیست

آخرین آثار علی کیان