دانلود آهنگ جدید علی محبوبی یادت میاد

یادت میاد

متن آهنگ یادت میاد
یادت میاد ی روز میگفتی تو بری منو نبودن تو میکشه تو رفتی و دلم به پای تو شکست بگو الان دلت به کی خوشه
میگفتی شونه هات پناه من شدن اگه نباشی دق میکنم تو نیستی جای تو شبا رو بی هوا به یاد تو هق هق میکنم
پاتو گذاشتی رو دیوونگیم بی تو چه داغونه این زندگیم
بوی سکوت میده دنیای من یی تو ی کابوسه رویای من
پاتو گذاشتی رو دیوونگیم بی تو چه داغونه این زندگیم
بوی سکوت میده دنیای من یی تو ی کابوسه رویای من
یادت میاد بهم میگفتی عاشقی یعنی دوباره عاشق شدی ی وقتا بی هوا میگیره این دلم بهونه میگیرم بیخودی
میگفتی شونه هات پناه من شدن اگه نباشی دق میکنم تو نیستی جای تو شبا رو بی هوا به یاد تو هق هق میکنم
پاتو گذاشتی رو دیوونگیم بی تو چه داغونه این زندگیم
بوی سکوت میده دنیای من یی تو ی کابوسه رویای من
پاتو گذاشتی رو دیوونگیم بی تو چه داغونه این زندگیم
بوی سکوت میده دنیای من یی تو ی کابوسه رویای من

***

پاتو گذاشتی رو دیوونگیم بی تو چه داغونه این زندگیم
بوی سکوت میده دنیای من یی تو ی کابوسه رویای من
یادت میاد بهم میگفتی عاشقی یعنی دوباره عاشق شدی ی وقتا بی هوا میگیره این دلم بهونه میگیرم بیخودی
میگفتی شونه هات پناه من شدن اگه نباشی دق میکنم تو نیستی جای تو شبا رو بی هوا به یاد تو هق هق میکنم
پاتو گذاشتی رو دیوونگیم بی تو چه داغونه این زندگیم
بوی سکوت میده دنیای من یی تو ی کابوسه رویای من
پاتو گذاشتی رو دیوونگیم بی تو چه داغونه این زندگیم
بوی سکوت میده دنیای من یی تو ی کابوسه رویای من

آخرین آثار علی محبوبی