دانلود آهنگ جدید علی محمودی هوای دلتو دارم

هوای دلتو دارم

متن آهنگ هوای دلتو دارم
دل و دلدار من

ماهه شب تار من

دله بیمار مرا بکن تو تیمار

تو شدی یار من

یار وفادار من

**

تب چشمانت مرا کرده گرفتار

دسته تو در دستم

تا تو هستی هستم

پایه تو میمانم تاب و توانم

در سرم غوقا شد

آتشی بر پا شد

**

ای سر و سامانم

وصله ی جانم

صبر و قرارم

دل سپردی به دلم هوایه دلتو دارم

**


خوشیام ماله توهه جز تو مگه کیو دارم

برق موج موهاتم ای وای از دلم

وای ازدلم وای از دلم

دل سپردی به دلم هوایه دلتو دارم

خوشیام ماله توهه جز تو مگه کیو دارم

برق موج موهاتم ای وای از دلم

وای ازدلم وای از دلم

پر زدی بر دلم

**

دل شده هوایی

من مریض تو ام

تو واسم دوایی

پا به پایت روم

سویه هر کجایی

**

تو برا من خود عشقی خود وفایی

دل سپردی به دلم هوایه دلتو دارم

خوشیام ماله توهه جز تو مگه کیو دارم

برق موج موهاتم ای وای از دلم

وای ازدلم وای از دلم

**

دل سپردی به دلم هوایه دلتو دارم

خوشیام ماله توهه جز تو مگه کیو دارم

برق موج موهاتم ای وای از دلم

وای ازدلم وای از دلم

آخرین آثار علی محمودی