دانلود آهنگ جدید علی نادعلی کافه ی قدیمی

کافه ی قدیمی

متن آهنگ کافه ی قدیمی
هر دفعه تو فال میگیری اسمم میاد تویه فالت قرار ما باشه همون کافه ی قدیمی روی قایق
وقتی باهمیم زمان وایستاده واسم مثل خوابه بگو واسه دیوونه بازیا پایه ای مثل سابق
هر دفعه تو فال میگیری اسمم میاد تویه فالت قرار ما باشه همون کافه ی قدیمی روی قایق
وقتی باهمیم زمان وایستاده واسم مثل خوابه بگو واسه دیوونه بازیا پایه ای مثل سابق
بازم دلتنگی و هی نوستالژی وعدع هامون بازم همون حس و حرفامون خنده هامون
هر جایی که من میرم دنبالمی مثل سایه دل میبری و دلبریات مثل داده
من و تو من و تو برند خواصیم من و تو جفت شیش جفت شیش توی تاسیم من و تو
هر دفعه تو فال میگیری اسمم میاد تویه فالت قرار ما باشه همون کافه ی قدیمی روی قایق
وقتی باهمیم زمان وایستاده واسم مثل خوابه بگو واسه دیوونه بازیا پایه ای مثل سابق
هر دفعه تو فال میگیری اسمم میاد تویه فالت قرار ما باشه همون کافه ی قدیمی روی قایق
وقتی باهمیم زمان وایستاده واسم مثل خوابه بگو واسه دیوونه بازیا پایه ای مثل سابق
بازم دلتنگی و هی نوستالژی وعدع هامون بازم همون حس و حرفامون خنده هامون
هر جایی که من میرم دنبالمی مثل سایه دل میبری و دلبریات مثل داده
من و تو من و تو برند خواصیم من و تو جفت شیش جفت شیش توی تاسیم من و تو

***

وقتی باهمیم زمان وایستاده واسم مثل خوابه بگو واسه دیوونه بازیا پایه ای مثل سابق
هر دفعه تو فال میگیری اسمم میاد تویه فالت قرار ما باشه همون کافه ی قدیمی روی قایق
وقتی باهمیم زمان وایستاده واسم مثل خوابه بگو واسه دیوونه بازیا پایه ای مثل سابق
بازم دلتنگی و هی نوستالژی وعدع هامون بازم همون حس و حرفامون خنده هامون
هر جایی که من میرم دنبالمی مثل سایه دل میبری و دلبریات مثل داده
من و تو من و تو برند خواصیم من و تو جفت شیش جفت شیش توی تاسیم من و تو

آخرین آثار علی نادعلی