دانلود آهنگ جدید علی نجفی پاییز ۲

پاییز ۲

متن آهنگ پاییز ۲
وقتی که من مثه یه گل پژمرده بودم آب شدی وقتی مثه یه کشتی تو خشکی بودم دریا شدی
من وقتی ک بودم دیگه خسته از همه تو شدی امید تو دلم په بیخیاله غمه
خوبه هع آرامش په بیخی به اون چه ک کمه‌ من که برام خودت باشی پیشم بَسمه
هی اینی که دیگه الان دستاش تو دَستمه یه اینی که دیگه الان عشقش تو قَلبمه
همینم برا منو دنیام وجودش که بَسمه اینی که دیگه الان عشقش تو قَلبمه
همینم برا منو دنیام وجودش ک بَسمه نیست دیگه پاییزی بد
هی یه چه خوبه شبای که میگذره میره چه خوبه ولی چ بده ک داره میگذره میره
نبض‌میزنه وا میشه پروانه از پیله دیگه درد ها تمومه وا میشه نیشه
اینی ک دیگه الان عشقش تو قَلبمه همینم برا منو دنیام وجودش که بَسمه
من وقتی ک بودم دیگه خسته از همه تو شدی امید تو دلم په بیخیاله غمه
خوبه هع آرامش په بیخه به اون چه ک کمه‌ من ک برام خودت باشی پیشم بَسمه
در تنهای که من فریاد زدمو به فریادم تو رسیدی تو دریا شدی من کشتی که به ساحله من رسیدی

***

اینی ک دیگه الان عشقش تو قَلبمه همینم برا منو دنیام وجودش که بَسمه
من وقتی ک بودم دیگه خسته از همه تو شدی امید تو دلم په بیخیاله غمه
خوبه هع آرامش په بیخه به اون چه ک کمه‌ من ک برام خودت باشی پیشم بَسمه
در تنهای که من فریاد زدمو به فریادم تو رسیدی تو دریا شدی من کشتی که به ساحله من رسیدی

آخرین آثار علی نجفی