دانلود آهنگ جدید علی پرویزی در بست

دربست

متن آهنگ دربست
دربست دلم دست تو دادم دیدی دیدی که مرا پس زدی و ترسیدی

هر چند مرا یک سره ویران کردی دنبالتم تا که به من برگردی… !

چند سالی صد بار به یادت مردم از وعده تو بی قرارمو افسردم

سخت است که راضی کنم این قلبم را از بست که از رفتن تو جا ماندم… !

عاشق نشده رفتی دل دل کردی تا دل به تو دادم تو مرا ول کردی

کاری دل من را به خدا با قهرت از قهرتر از قهر تو مشکل کردی… !

عاشق نشده رفتی دل دل کردی تا دل به تو دادم تو مرا ول کردی

کاری دل من را به خدا با قهرت از قهرتر از قهر تو مشکل کردی… !

***

بی تاب تو بی تاب توانم دیگر در حسرت دیدار مردم از غم

در رفته حساب تو گریه ها از دستم بیچاره ام از این چه غمی بالاتر… !

راحت شدی از دست دل بی تابم از دست تو این عاشقی بی اعصابم

با این دل بیچاره چه بد تا کردی میحندی و من بی تو فقط بیخوابم… !

عاشق نشده رفتی دل دل کردی تا دل به تو دادم تو مرا ول کردی

کاری دل من را به خدا با قهرت از قهرتر از قهر تو مشکل کردی… !

عاشق نشده رفتی دل دل کردی تا دل به تو دادم تو مرا ول کردی

کاری دل من را به خدا با قهرت از قهرتر از قهر تو مشکل کردی… !

آخرین آثار علی پرویزی