دانلود آهنگ جدید علی پیشتاز و نیما ما دو تایی

ما دو تایی

متن آهنگ ما دو تایی
زیباتر از تو مگه میشه مگه هست مگه میشه به کمتر از نگاههای تو دل بست
مگه میشه تو باشی حواسم بره جایی خیلی روزا مونده بسازیم ما دو تایی
باز اگه خواب منو پیدا کردی باز موهایی لعنتی تو وا کردی جای من بودی میفهمیدی با چشای من خودتو میدیدی
یکی دو تا نیست حرفام وقتی با تو تنهام نفسم در نمیاد میلرزه دستام تو که نمیدونی هر بار میخندی چند بار
میمیرم واست منو کشتی دست بردار یکی دو تا نیست حرفام وقتی با تو تنهام نفسم در نمیاد میلرزه دستام
تو که نمیدونی هر بار میخندی چند بار میمیرم واست منو کشتی دست بردار بیبی فقط مال منی ی فرشته توی حال بدی
جونمم میدم واست همه جوره هستی پای ردی اصا من بی تو نمیخوام زندگیم عوض شه همیشه دنبالتم حتی اگه حست

***

یکی دو تا نیست حرفام وقتی با تو تنهام نفسم در نمیاد میلرزه دستام تو که نمیدونی هر بار میخندی چند بار
میمیرم واست منو کشتی دست بردار یکی دو تا نیست حرفام وقتی با تو تنهام نفسم در نمیاد میلرزه دستام
تو که نمیدونی هر بار میخندی چند بار میمیرم واست منو کشتی دست بردار بیبی فقط مال منی ی فرشته توی حال بدی
جونمم میدم واست همه جوره هستی پای ردی اصا من بی تو نمیخوام زندگیم عوض شه همیشه دنبالتم حتی اگه حست

آخرین آثار علی پیشتاز و نیما