دانلود آهنگ جدید علی ثنایی مگه داریم

مگه داریم

متن آهنگ مگه داریم
مگه داریم عین تو اونکه پابندم کنه

تو فقط یدونه ای مگه داریم عین تو

فقط دس توئه نبض رویاهای من اصل عشق و حال من فقط دست توئه

ساده به خدا ساده به دل افتاده که بازم میبینمت تو رو

تا کی تو بگو تا کی من باید هر گوشه دنیا بر دنبال تو

با همین دلتنگی ها من گرفتارت شدم

رفتی عاشقتر شدم با همین دلتنگی ها به چشمای مشکیت وابستگی دارم

لبخندت دنیامه لباتو دوست دارم مگه داریم مگه داریم عین تو

ساده به خدا ساده به دل افتاده که بازم میبینمت تو رو

تا کی تو بگو تا کی من باید هر گوشه دنیا بر دنبال تو

***

تا کی تو بگو تا کی من باید هر گوشه دنیا بر دنبال تو

با همین دلتنگی ها من گرفتارت شدم

رفتی عاشقتر شدم با همین دلتنگی ها به چشمای مشکیت وابستگی دارم

لبخندت دنیامه لباتو دوست دارم مگه داریم مگه داریم عین تو

ساده به خدا ساده به دل افتاده که بازم میبینمت تو رو

تا کی تو بگو تا کی من باید هر گوشه دنیا بر دنبال تو

آخرین آثار علی ثنایی